ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Vaša škola pre život

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na úvodnej stránke našej školy

Rozhodnutie o prerušení činnosti materskej školy.

E-mail Tlačiť PDF
Riaditeľka ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou prerušuje činnosť materskej školy po informovaní zriaďovateľa a príslušného RÚVZ v Trnave  od 13.2. 2019 do 15.2.2019 v období chrípkovej sezóny z dôvodu vysokej chorobnosti detí.
Posledná úprava Utorok, 12 Február 2019 13:22
 

Rodičovské združenie 1/2019

E-mail Tlačiť PDF

Oznam

Vážená rodičovská verejnosť,

Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia dňa 16. januára 2019 od 14:00 do 16:30 hod.Počas nich výbor RZ uskutoční voľbu zástupcu rodičov do Rady školy. Vítaná je nadpolovičná účasť rodičov.

                                                                                   Riaditeľstvo školy

 

Pozvánka

Milí rodičia, ktorí máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrované v  triede bežného typu, pozývame Vás na 1. informatívne stretnutie so školským špeciálnym pedagógom

 

dňa 16.1.2019 o 16.00 hod. v špeciálnej učebni fyziky a chémie na 1. poschodí

 

Cieľom stretnutia je oboznámenie Vás s úlohou a činnosťou školského špeciálneho pedagóga, ktorý od januára 2019 pôsobí v našej škole.

                                                                                                                                   

                                                                                              Riaditeľka školy a školská špeciálna pedagogička                                                              

 

Preušenie činnosti MŠ s ŠKD

E-mail Tlačiť PDF

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách § 3 ods. 10, po prerokovaní a so súhlasom zriaďovateľa prerušuje činnosť materskej školy a školského klubu detí na čas vianočných prázdnin detí v dňoch 27. 12. 2018 až  7. 1. 2019 z organizačných dôvodov.


 
 

Riaditeľské voľno pre 2. stupeň 21.11.2018

E-mail Tlačiť PDF

Oznam

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Suchá nad Parnou využijúc svoju právomoc štatutára na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. rozhodla udeliť

 

riaditeľské voľno

 

žiakom II. stupňa základnej školy (okrem žiakov piateho ročníka) dňa 21. novembra 2018 z dôvodu bezproblémového zabezpečenia testovania žiakov piateho ročníka „Testovanie 5-2018“

 

Odhlasovanie z obedov

E-mail Tlačiť PDF

O Z N A M

Deti zo stravy rodičia odhlasujú 1 deň vopred. Po víkende môže rodič odhlásiť dieťa ráno do 7:00 hod. Ak dieťa rodič nestihne odhlásiť deň vopred, môže si obed prvý deň neprítomnosti dieťaťa v škole vyzdvihnúť do 14:00 hod.

tel. 033/5580358


Posledná úprava Štvrtok, 22 November 2018 13:09
 


Stránka 1 z 29

Anketa

Aký je Váš obľúbený šport?
 

Kto je online

Máme online 2 hostí 

Ukážka fotografií

img_0031
Image Detail